Guitar Encounters

Guitar Encounters je tečaj električne ili elektro-akustične gitare za svakoga 8+

Glavni fokus tečaja je:

  • postati traženi glazbenik
  • pomoći polazniku savladati dobru tehniku, pregršt stilova sviranja sa širokim repertoarom, naučiti sposobnost simultanog čitanja nota i sviranja te postaviti čvrstu teorijsku podlogu
  • naučiti sve što je potrebno kod aranžiranja i improvizacije

Tko može sudjelovati? Djeca starija od 8 godina, tinejdžeri i odrasli.

Trajanje sata: 55 minuta

Broj učenika u grupi: 4 do 8

Cijena školske godine: 550 EUR

Školska godina u YMS traje od 1.9.do 30.6. (10 mjeseci).
Nastava svih tečajeva se odvija na bazi 4 h/mj s izuzetkom školskih i državnih praznika. 

Svi tečajevi mogu biti i individualni. Cijena individualnog YMS sata je 25 EUR