Music Adventure

Program za djecu od 6 do 8 godina

 Music Adventure (Junior Step Fundimental Course) namijenjen je predškolskoj djeci (6 – 8) koja žele započeti učenje glazbe svirajući klavir ili  klavijature.
Individualne ili grupne lekcije odlična su priprema za kasnije glazbene korake u našoj ili drugim glazbenim školama.
Udžbenik koji se sastoji od zabavnog glazbenog repertoara i drugih elemenata poput akorda, solfeggia, pjevanja, sviranja i teorije glazbe, pomoći će  djeci da bez ikakvih poteškoća razumiju osnove glazbe.
 Music Adventure prirodan je nastavak učenja kroz igru koja u YMS započinje s programima za najmlađe, već od 1,5 godine života.
 Knjigu prate snimljeni glazbeni materijali za rad kod kuće, gdje je suradnja roditelja u stvaranju glazbenog okruženja (npr. pružanje prilike djetetu da svira za obitelj) uz ohrabrenje i poticaj od iznimne važnosti i koristi za dijete.

 

Trajanje sata: 50 minuta

Broj učenika u grupi: 6-8

Cijena školske godine: 470 EUR

Školska godina u YMS traje od 1.9.do 30.6. (10 mjeseci).
Nastava svih tečajeva se odvija na bazi 4 h/mj s izuzetkom školskih i državnih praznika.