Play For Keeps

Play For Keeps je tečaj klavijatura za svakoga starijeg od 8 godina.

Glavni fokus tečaja je:

  • priprema za sviranje u glazbenoj skupini
  • zabavno učenje uz rad u grupi svirajući različite dionice (melodija, pratnja, bas)
  • improvizacija, skladanje, aranžiranje
  • učenje harmonija
  • samostalni uradci

Tko može sudjelovati? Djeca starija od 8 godina, adolescenti i odrasli.

Trajanje sata: 55 minuta

Broj učenika u grupi: 4 do 8

Cijena školske godine: 550 EUR

Školska godina u YMS traje od 1.9.do 30.6. (10 mjeseci).
Nastava svih tečajeva se odvija na bazi 4 h/mj s izuzetkom školskih i državnih praznika. 

Svi tečajevi mogu biti i individualni. Cijena individualnog YMS sata je 25 EUR